HỒI MƯỜI CHÍN

 DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT

 Phật Sống Tế Công

Giáng ngày mồng 19 tháng 11 năm Bính Thìn (1976)

Thơ:

Phi mao tái giác nhất nhân thân

Tại thế phi vi chủng nghiệt nhân

Vạn vật đồng tuần thiên lý chuyển

Tứ sinh bội đạo thái vi nhân.

Dịch:

Thân người hoá vật mọc sừng lông

Làm quấy trần gian giống ác trồng

Chuyển biến lẽ trời muôn vật đổi

Bốn đời phản đạo phá cương thường.

 

Tế Phật:  Bữa nay sửa soạn dạo địa ngục, Dương Sinh mau theo thầy lên đài sen.

Dương Sinh:  Thưa vâng, nhưng không rõ bữa nay mình đi đâu?

Tế Phật:  Lần dạo âm phủ bữa nay thật khác xa các lần trước, có một cảnh đặc biệt, phải lên tinh thần, tâm chớ hoang mang, kẻo ảnh hưởng tới việc viết sách.

Dương Sinh:  Vâng vâng, con đã lên đài sen, xin thầy khởi hành ... A, tại sao phía dưới  lại lóng lánh ánh vàng, có người đầu toả hào quang, ngời sáng không trung.

Tế Phật:  Ai biểu con lén mở mắt ra? Đó là ánh đạo ngời toả từ Thánh Hiền Đường, bởi vì chúng ta toạ đài sen nổi ở giữa không trung, nên trong Hiền Đường có chư thần phò hộ, có các môn sinh thiền định tập trung tinh thần, hai  khí âm dương hội tụ ở tiêu điểm, tư nhiên phóng ra ánh sáng. Đó là công trình tụ tập gian lao của các môn sinh tại Hiền Đường.

Dương Sinh:  Xin hỏi ân sư, ánh đạo của các môn sinh trong Hiền Đường có thể bảo trì mãi mãi được không?

Tế Phật:  Phàm sau khi rời Hiền Đường, đạo tâm không bỏ, hành đạo chuyên cần, ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Nếu như sau khi rời Hiền Đường, bỏ mất tâm đạo, muốn gì làm nấy, lén lút làm chuyện tổn đức, ánh sáng liền biến thành bóng tối, mất đi vẻ sáng ngời. Nếu như trong Hiền Đường có tam giới cao chân giáng lâm, thì ánh đạo mạnh vô cùng. Do đó, kẻ gần gũi người có đạo hay chùa miễu, thánh đường, ma ở ngoài chẳng dám xâm phạm. Sau khi rời Hiền Đường, nếu như hành động bất nhân ác đức, đèn tâm lập tức tắt ngầm, ma quỉ thích tối sợ sáng, do đó dễ xâm nhập vào trong người, khi ánh sáng ban mai ló dạng, quỉ ma tức khắc thối lui. Người đời không thể không thận trọng điều đó. Dương Sinh mau nhắm hai mắt, để tới âm phủ dạo thăm.

Dương Sinh:  Dạ dạ, con đã nhắm thật chặt hai mắt, mời ân sư khởi hành...

Tế Phật:  Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen.

Dương Sinh:  Tại sao phía trước lại có dã thú, gà vịt cùng chim chóc tụ họp, có nên theo đường nhỏ này tới đó xem?

Tế Phật:  Đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục, vì phía trước là ranh giới giữa cõi âm với cõi trần.

Dương Sinh:  Bữa trước tới đây, tại sao con không nhìn thấy cảnh này?

Tế Phật:  Bởi vì con là người phàm, ta sợ con thấy quá nhiều, tinh thần sẽ bấn loạn, bởi vậy tạm dùng pháp thuật che mắt để con khỏi trông thấy cảnh bốn loại sinh vật trên đường trở về âm phủ.

Dương Sinh:  Thì ra con đã bị ân sư đem phép tám muội ra rỡn mà không hay. Những động vật này tới âm phủ tại sao lại kinh hoàng kêu la, bay nhảy, giống như bị người ta lùa đuổi vậy?

Tế Phật:  Bốn loài sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn hoảng kinh chưa an định, một sớm đoạn tuyệt dương khí, liền bị âm khí bổ vây, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả . Nghiệp chướng của bốn loài sinh vật này khá nặng, tính linh y tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về, điểm này người đời phần lớn đều chưa rõ.

Dương Sinh:  Đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời. Chúng ta đi về phía trước phải không?

Tế Phật:  Đúng vậy, chúng ta theo đám gia súc trâu, ngựa và dê này mà đi, đến như các loại hoá sinh, thấp sinh, hình dáng li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất lẹ, mắt phàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ họp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn, sẽ được xét xử lại, hầu rõ về ba kiếp nhân quả.

Dương Sinh:  Đa tạ ân sư đã chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỉ, tại sao hồn bốn loài sinh vật này không đi vào cửa lớn?

Tế Phật:  Vì cửa ngục quỉ do linh hồn người làm chủ, bốn loài sinh vật này nghiệp quá nặng, cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên.

Dương Sinh:  Đã vào trong cửa ngục quỉ, tại sao nó không tới Giao Bộ Sảnh báo cáo?

Tế Phật:  Có nơi khác lo liêu cho chúng, nơi đó cánh đây cũng chẳng xa, ta hãy đi theo chúng, mau mau lên...

Dương Sinh:  A! Phía trước có một khu đất xanh mướt, giống như khi chăn nuôi, phía tay phải có một điện phủ, trên đề "Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật". Bốn loại sinh vật này vừa kêu la thảm thiết vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ gật gù lạy tạ như muôn giãi bày tội trạng.

Tế Phật:  Phía trước chính là phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật. Phàm bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế lãnh nghiệp báo, sau khi trả  hết nghiệp báo ắt trở lại phủ này để hoàn hồn trở lại hình người, mau tới trước phủ.

Dương Sinh:  Ba vị quan viên từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai?

Tế Phật:  Đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này, mau tới trước chào ra mắt.

Dương Sinh:  Kính lạy Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan.

Thiên Tuế: Miễn lễ, mau đứng dậy, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiên Sinh thuộc Thánh Hioền Đường đã quá bộ xuống thăm bản phủ.

Tế Phật:  Bữa nay tôi dẫn Dương Thiện Sinh là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường, ở Côn Đảo thuộc Đài Trung trên dương gian, tới quí phủ tham quan. Xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho.

Thiên Tuế:  Được được, mời hai vị theo tôi vào trong ngục nghỉ ngơi.

Dương Sinh:  Đa tạ Thiên Tuê đã tiếp đãi quá nồng hậu.

Thiên Tuế:  Mời hai vị ngồi, tướng quân mau dâng trà.

Dương Sinh:  Nơi đây tiêu điều, tất cả đều cảm thấy hoang vắng, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho.

Thiên Tuế:  Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật này, người đời rất ít kẻ biết, còn trường hợp quí Hiền Đường vì phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, có lệnh đặc biết của Ngọc Hoàng nên Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật phải mở cửa để quí vị vào tham quan. Quả thực đó là hành động náo loạn cõi Trời.

Dương Sinh:  Cảm tạ thiên ân thánh đức, xin Thiên Tuế chỉ giáo cho.

Thiên Tuế:  Tôi cai quản phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật này, làm chức Thiên Tuế vì bốn loài sinh vật nay nhừ loài rùa, sống tới 1.000 năm, do đó bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi Diêm Vương. Phàm lúc sống tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đoạ ở Thập Điện xong còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loài sinh vật luân hồi, giáng thế bèn thay đầu đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quí báu. Tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hoá sinh. Bốn loài; thai sinh là cấp một, noãn sinh là cấp hai, thấp sinh là cấp ba, hoá sinh là cấp bốn. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loài này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn. Thấp sinh, hoá sinh nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được.

Tế Phật:  Đã tới giờ rồi, thầy trò tôi phải trở về Hiền Đường, lần khác lại xin tới làm rộn nhiều hơn nữa.

Dương Sinh:  Được nghe lời chỉ giáo quả là sung sướng, xin tạm biệt, đa tạ Thiên Tuế đã chỉ vẽ cho. Chúng tôi cần phải trở lại Hiền Đường.

Thiên Tuế:  Có điều chi khiếm lễ xin rộng lòng tha thứ. Lần tới xin trở lại thăm bản phủ.

Tế Phật:  Dương Sinh mau rời phủ, sửa soạn trở lại Hiền Đường.

Thiên Tuế:  Xin tiễn chào.

Tế Phật:  Cảm tạ lời vàng ngọc của Thiên Tuế. Xin được bao dong che chở.

Thiên Tuế:  Chớ quá lẽ độ. Vì giờ trở lại Hiền Đường của Dương Sinh đã tới, tôi không tiện lưu giữ.

Tế Phật:  Dương Sinh mau lên đài sen.

Dương Sinh:  Con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại Hiền Đường....

Tế Phật:  Thánh Hiền Đường đã tới, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.© Copyrighted tamlinh.net