Ở thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều chúng sinh vô hình mà chúng ta gọi là "MA". Thường thường chúng ta nghĩ Ma ở trong rừng sâu núi thẩm, những căn nhà đã bỏ hoang, hay những nghĩa địa hoang vu, nhưng thật ra ma ở khắp nơi. Bất cứ nơi nào có người hay không có người đều có những chúng sinh vô hình hiện diện.

Danh lợi là phù du, cuộc đời là hư ảo. Ma và người hay người và ma chỉ là điều gan tấc. Âm dương tuy cách biệt mà vẫn không xa. Những chuyện có thật sau đây, được sưu tầm và kể lại từ nhiều nhân chứng khác nhau, sẽ đưa các bạn vào một cõi giới huyền bí...Trang 1   Trang 2Email   Main

© Copyrighted tamlinh.net, 2002